Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-06-27

Franska, Språkdidaktik I (FR1032)

H3CE5 (HT22, 25%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Referenslitteratur

 • Smith, S., & Conti, G. (2016). The Language Teacher Toolkit (senaste uppl.). United States: Createspace Independent Publishing Platform. ISBN: 9781523214822
  Bok / Antologi
 • Lindström, G., & Pennlert, L. (2003). Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik (senaste uppl.). Umeå: Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, Univ.. ISBN: 9173055107
  Bok / Antologi
 • (2015). Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer (CECR)
  Övrigt:http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre_fr.asp
  Bok / Antologi