Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-05-02

Kinesiska III med didaktisk inriktning (GKI27J)

H3CBT (HT22, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Muntlig och skriftlig språkfärdighet 3
 • Liu, Y., Yao, T., Bi, N., et al. (2019). Integrated Chinese 4 (4 uppl.). Boston, MA: Cheng & Tsui. ISBN: 9781622911516
  Bok / Antologi
2. Modern litteratur
 • Kompendium (ca 80 s).
  Text
3. Kinesisk lingvistik
 • Hu, Z. (2011). Course in Linguistics - (Chinese Edition) (4 uppl.). Beijing: Peking University Press. ISBN: 7301175434
  Bok / Antologi
 • Sun, C. (2006). Chinese : a linguistic introduction (1 uppl.). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 9780521823807
  Bok / Antologi
4. Ämnesdidaktik för kinesiska
 • Kompendium (ca 120 s).
  Text

Referenslitteratur

Delkurser

1. Muntlig och skriftlig språkfärdighet 3
 • Kleeman, J., & Yu, H. (Red.). (2010). The Oxford Chinese Dictionary: English-Chinese-Chinese English Oxford: Oxford University Press. ISBN: 9780199207619
  Bok / Antologi
 • Ragvald, W., Ragvald, L., & Björverud, S. (2012). Norstedts kinesisk-svenska ordbok (1 uppl.). Stockholm: Norstedts. ISBN: 9789113022925
  Bok / Antologi
2. Modern litteratur
 • Hsia, C. (1999). A history of modern Chinese fiction (latest). Bloomington: Indiana University Press. ISBN: 0253213118
  Bok / Antologi
 • McDougall, B., & Louie, K. (1999). The Literature of China in the Twentieth Century Columbia University Press. ISBN: 0231110855
  Bok / Antologi
3. Kinesisk lingvistik
 • Kompendium.
  Text
4. Ämnesdidaktik för kinesiska
 • Everson, M. E., & Xiao, Y. (2008). Teaching Chinese as a foreign language: theories and applications (e-bok). Boston: Cheng & Tsui. ISBN: 9780887276682
  Bok / Antologi
 • Xing, J. Z. (2006). Teaching and learning Chinese as a foreign language: A pedagogical grammar (Vol. 1) Hong Kong: Hong Kong University Press. ISBN: 9789622097636
  Bok / Antologi