Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-06-22

Historia II (GHI2CQ)

H3CA9 (HT22, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Den moderna och samtida globaliseringens historia
 • Allen, R. (2011). Global economic history: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press.
  Bok / Antologi
 • Conrad, S. (2015). Globalhistoria : en introduktion. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144101644
  Bok / Antologi
 • Crouch, C. (2020). Globalisering under press. 1 uppl. Göteborg: Daidalos. ISBN: 9789171735751
  Bok / Antologi
 • Hartmann, C. & Noesselt, N. (red.). (2020). China's new role in African politics : from non-intervention towards stabilization?. 1 uppl. London: Routledge. ISBN: 9781138392076
  Läsanvisning:Delar, enligt anvisningar
  Bok / Antologi
 • Lundestad, G. (2015). Öst, väst, nord, syd : huvuddrag i internationell politik efter 1945. 7 uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144106373
  Bok / Antologi
 • Ett urval av artiklar och inspelade föreläsningar tillkommer. Dessa finns elektroniskt tillgängliga via LEARN. Sammanlagt omfattar delkursens litteratur ca 1200 s.
  Text
2. Alternerande temakurs
 • Nugent, P. (2012). Africa since independence : a comparative history. 2 uppl. New York, NY: Palgrave Macmillan. ISBN: 9780230272880
  Bok / Antologi
 • Därtill tillkommer ett urval av artiklar från tidskrifter (tillgängliga i digitaliserad form via Högskolan Dalarna).
  Text
3. Historievetenskaplig teori och metod
 • Florén, A., Ågren, H. & Erlandsson, S. (2018). Historiska undersökningar : grunder i historisk teori, metod och framställningssätt. Tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144123141
  Bok / Antologi
 • Kjelstadli, K. (1998). Det förflutna är inte vad det en gång var. Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Lindkvist, T. (red.). (1996). Metodövningar i historia 2. Historisk teori, metod och källkritik. Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Perlestam, M. (2001). Genusperspektiv i historia. Metodövningar. Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Kompendium med texter tillkommer.
  Text
4. Uppsats
 • Litteratur väljs i samråd med läraren.
  Text