Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-10-07

Kritik av mänskliga rättigheters normativa grund, tillämpning och universalisering (RK2038)

H3C9P (HT22, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Armaline, W. T., Glasberg, D. S., & Purkayastha, B. (2015). The human rights enterprise : political sociology, state power, and social movements (1 uppl.). Cambridge: Polity Press. ISBN: 9780745663715
  Bok / Antologi
 • Brysk, A., & Choi-Fitzpatrick, A. (Red.). (2012). From human trafficking to human rights : reframing contemporary slavery Philadelphia, Pa: University of Pennsylvania Press. ISBN: 978-0-8122-4382-6
  Bok / Antologi
 • Goodale, M. (Red.). (2009). Human rights : an anthropological reader Malden, MA: Blackwell Pub. Ltd.. ISBN: 9781405183345
  Bok / Antologi
 • Hayden, P. (2001). The philosophy of human rights (1 uppl.). St. Paul, Minn: Paragon House. ISBN: 1557787905
  Bok / Antologi
 • Namli, E. (2014). Human rights as ethics, politics, and law (1 uppl.). Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. ISBN: 9789155489779
  Bok / Antologi
 • Nash, K. (2015). The political sociology of human rights (1 uppl.). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 9780521197496
  Bok / Antologi
 • plus artiklar.
  Text