Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-08-17

Bild III med ämnesdidaktik för gymnasieskolan (GBP294)

H3C7X (HT22, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Fotografi och digital bildbehandling
 • Barthes, R. (2006). Det ljusa rummet: tankar om fotografi Stockholm: Alfabeta.
  Bok / Antologi
 • Forsman, M. (2016). Selfies som visuellt småprat. Nordicom Information, 38(2), 82-88. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-34129.
  Övrigt:Finns som pdf i kursrummet.
  Tidskriftsartikel
 • Hirdman, A. (2008). Jaget som bild. I A. Hirdman (Red.), Den ensamma fallosen: mediala bilder, pornografi och kön ( ss. 111-131).
  Övrigt:Finns som pdf i kursrummet.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Häggström, M. (2017). Selfies, performativitet och lärande. I M. Häggström, & H. Örtegren (Red.), Visuell kunskap för multimodalt lärande ( ss. 115-129). Lund: Studentlitteratur.
  Övrigt:Finns som pdf i kursrummet.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Konstnärsnämnden. (2011). Med blicken i spegeln Mija Renström.
  Övrigt:Finns som pdf i kursrummet.
  Myndighetspublikation
 • Salkeld, R. (2018). Reading Photographs: An Introduction to the Theory and Meaning of Images
  Övrigt:Tillgänglig som e-bok. Finns på högskolans bibliotek.
  Bok / Antologi
 • Sundberg, V. (2013). Bättre bilder – fotoskolan 1 (1 uppl.). Lidingö: HME publishing.
  Bok / Antologi
 • Walker Rettberg, J. (2014). Filtered Reality. I J. Walker Rettberg (Red.), Seeing Ourselves Through Technology: How We Use Selfies, Blogs and Wearable Devices to See and Shape Ourselves (1 uppl., ss. 20-32). London: Palgrave Macmillan.
  Övrigt:Finns som pdf på Learn.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Warfield, K. (2015). Digital Subjectivities and Selfies: The Model, the Self-conscious Thespian, and the #realme. International Journal of the Image, Vol. 6(Issue 2), 1-16.
  Övrigt:Finns som pdf i kursrummet.
  Tidskriftsartikel
 • Artiklar tillkommer.
  Text
2. Rörlig bild
 • Block, B. (2008). The visual story: creating the visual structure of film, TV and digital media Amsterdam: Focal Press/Elsevier.
  Läsanvisning:Valda delar.
  Övrigt:Finns även som E-bok.
  Bok / Antologi
 • Deldén, M. (2016). Det räcker inte att bara visa en film: Historisk spelfilm i undervisningen. I A. Larsson (Red.), Medier i historieundervisningen: Historiedidaktisk forskning i praktiken (1 uppl., ss. 179-195). Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier. Hämtad från http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1182699/FULLTEXT01.pdf.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Jansson, M. (Red.). (2015). Introduktion till filmpedagogik Malmö: Gleerups.
  Bok / Antologi
 • Statens medieråd. (2021). Ungar & medier 2021. fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier. Hämtad från https://www.statensmedierad.se/rapporter-och-analyser/material-rapporter-och-analyser/ungar--medier-2021.
  Myndighetspublikation
 • Öhman-Gullberg, L. (2008). Laddade bilder: representation och meningsskapande i unga tjejers filmberättande (Doktorsavhandling). Stockholm: Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet.
  Övrigt:Finns tillgänglig på nätet.
  Bok / Antologi
 • Artiklar tillkommer.
  Text
3. Visuellt utvecklingsarbete
 • Hetland, L. (2013). Studio thinking 2: the real benefits of visual arts education (2 uppl.). New York: Teacher College Press.
  Bok / Antologi
 • Sjöberg, C. (Red.). (2013). Handplockat: på utflykter i bildarkivet Styrsö: Förlaget.
  Bok / Antologi
 • Snickars, P., & Dahlgren, A. (Red.). (2009). I bildarkivet: om fotografi och digitaliseringens effekter (1 uppl.). Stockholm: Kungl. biblioteket.
  Övrigt:Tillgänglig på Internet: http://pellesnickars.se/index.php?s=file_download&id=44
  Bok / Antologi
 • Artiklar tillkommer.
  Text

Referenslitteratur

Delkurser

1. Fotografi och digital bildbehandling
 • Bate, D. (2016). Photography : the key concepts (Second edition). London: Bloomsbury Academic. ISBN: 9780857854933
  Bok / Antologi
 • Kinnås, B. (2015). Full koll på Photoshop : gör dina bilder så mycket bättre med Photoshop (CS/CC) och Camera Raw (1 uppl.). Lidingö: Fotosidan akademi/Dext. ISBN: 9789186841645
  Bok / Antologi
 • Sundberg, V. (2013). Bättre bilder – fotoskolan 2 (1 uppl.). Lidingö: HME publishing.
  Bok / Antologi
2. Rörlig bild
 • Árni, S., Aspers, P., & Fuehrer, P. (Red.). (2004). Bild och samhälle : visuell analys som vetenskaplig metod (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144032374
  Bok / Antologi
3. Visuellt utvecklingsarbete