Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-05-23

Aktivitet och ätande vid demenssjukdom (VÅ3135)

H3BYZ (HT22, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur