Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-10-03

Fysisk planering I – detaljplanering och samhällsbyggandets grunder (GBY2GR)

H3BUW (HT22, 75%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur