Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-06-22

Introduktion till samhällsvetenskap (SO1019)

H3BMU (HT22, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Badersten, B., & Gustavsson, J. (2015). Vad är statsvetenskap? : om undran inför politiken (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144104256
    Bok / Antologi
  • Bennich-Björkman, L. (Red.). (2013). Statsvetenskapens frågor (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144091112
    Bok / Antologi
  • Johansson, T. (Red.). (2020). Sociologi (6 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144122649
    Bok / Antologi