Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-05-21

eTjänster - perspektiv och utvärdering (GIK2P8)

H3A49 (HT21, 25%, Blandad, Distans, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Referenslitteratur