Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-05-18

Tillämpad mikroekonomi (NA3001)

H3A22 (HT21, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 3, ORD)

Litteratur

  • Barr, N. (2004). economics of the welfare state (4 uppl.). Oxford: Oxford Univ. Press. ISBN: 019926497X
    Övrigt:Latest edition
    Bok / Antologi