Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-08-02

Aktiva elnät (ET2011)

H39ZH (HT21, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 5, ORD)

Litteratur

  • Bollen, M. H. J. (2011). Integration of distributed generation in the power system (1 uppl.). Hoboken, N.J: Wiley. ISBN: 0470643374
    Bok / Antologi

Referenslitteratur

  • Bollen, M. H. J. (2011). smart grid : adapting the power system to new challenges (1 uppl.). San Rafael, Calif.: Morgan & Claypool. ISBN: 1608458164
    Bok / Antologi