Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-09-07

Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning 2 (APE26A)

H39Y4 (HT21, 25%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur