Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-06-24

Skolans samhällsuppdrag (GPG2N8)

H39W5 (HT21, 25%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, FVI)

Litteratur