Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-09-01

Bärkraftigt byggande och boende (BY1047)

H39UH (HT21, 25%, Dag, Normal, Stjärnsund, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Bokalders, V. & Block, M. (2014). Byggekologi : kunskaper för ett hållbart byggande : [sunda hus, hushållning, kretslopp, platsen]. 3 uppl. Stockholm: Svensk Byggtjänst. ISBN: 9789173336260
    Läsanvisning:Läsanvisning enligt kursguide
    Bok / Antologi