Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-06-15

ByggCAD - fortsättning (BY2002)

H39RU (HT21, 25%, Dag, Distans, Borlänge, Omg. 1, ORD)
Litteraturlistan för detta kurstillfälle har inte någon specificerad litteratur.