Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-10-28

Från idé till master (LP1071)

H39QQ (HT21, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Hallin, A., & Karrbom Gustavsson, T. (2019). Projektledning (Tredje upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147131068
    Bok / Antologi
  • Katz, B. (2014). Mastering audio : the art and the science (3 uppl.). Oxford: Focal. ISBN: 9780240818962
    Bok / Antologi
  • Självvald litteratur (ca 350 sidor) i anslutning till produktionsuppgiften tillkommer.
    Text