Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-08-12

Examensarbete för ämneslärarexamen - KPU (GPG22K)

H39P5 (HT21, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, VAL)

Litteratur