Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-10-06

Utvärdering och utvecklingsarbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 (varav 7,5 hp VFU) (PG3067)

H39KG (HT21, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

 • Carlgren, I. (2005). Om nödvändigheten av ett kunskapsobjekt för ett kunskapsprocucerande utvecklingsarbete. Vetenskapsrådet. Forskning av denna världen II - om teorins roll i praxisnära forskning, 123-137.
  Övrigt:Finns som pdf i Learn
  Tidskriftsartikel
 • Carlgren, I. (Red.). (2017). Undervisningsutvecklande forskning : exemplet learning study (Första upplagan). Malmö: Gleerups. ISBN: 9789140695888
  Läsanvisning:Inledning, kapitel 1,3,4 och 12 samt minst tre valfria kapitel.
  Bok / Antologi
 • Frisk, A. (2016). Från orsak till mening – att kunna relatera ritualer till centrala tankegångar inom olika religioner. Forskning om undervisning och lärande, 1(4), 50-72.
  Läsanvisning:Finns som pdf i Learn
  Tidskriftsartikel
 • Frohagen, J. (2016). Att kunna såga rakt. Om manuell bildning i skolämnet slöjd.. Techne series: Research in sloyd education and crafts science. A, 23(2), 16-33.
  Övrigt:Finns som pdf i Learn
  Tidskriftsartikel
 • Högberg, S. (2015). Om lärarskapets moraliska dimension : ett perspektiv och en studie av lärarstuderandes nätbaserade seminariesamtal (1 uppl.). Örebro: Örebro university. ISBN: 978-91-7529-105-5
  Läsanvisning:Kapitel 2
  Bok / Antologi
 • Larsson, P., & Löwstedt, J. (2014). Strategier och förändringsmyter : ett organiseringsperspektiv på skolutveckling och lärares arbete (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144097268
  Läsanvisning:Valda delar - se kurshandbok
  Bok / Antologi
 • Lundahl, C. (2014). Bedömning för lärande (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144101491
  Läsanvisning:Obligatorisk text som behandlas i det närmaste som referensliteratur
  Bok / Antologi
 • Rönnerman, K., Edwards-Groves, C., & Grootenboer, P. (2018). Att leda från mitten : lärare som driver professionell utveckling (1 uppl.). Stockholm: Lärarförlaget. ISBN: 9789188149336
  Bok / Antologi
 • Scherp, H. (2013). Lärandebaserad skolutveckling : lärglädjens förutsättningar, förverkligande och resultat (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144084046
  Bok / Antologi
 • Selander, S., & Kress, G. R. (2010). Design för lärande : ett multimodalt perspektiv (1 uppl.). Stockholm: Norstedt. ISBN: 9789113022956
  Läsanvisning:Valda delar - se kurshandbok
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2015). Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet.. Stockholm: Fritzes.
  Övrigt:Finns som pdf i Learn
  Myndighetspublikation
 • Tema: Kan vi lita på PISA?. (2013). -. Utbildning & Demokrati, 22(3), 1-124.
  Övrigt:Ett urval av artiklar. Finns som pdf i Learn
  Tidskriftsartikel
 • Ytterligare artiklar kan tillkomma..
  Text

Referenslitteratur

 • Berg, G., & Scherp, H. (Red.). (2003). Skolutvecklingens många ansikten (Första upplagan). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. ISBN: 9185128155
  Övrigt:Finns som pdf i Learn
  Bok / Antologi