Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-05-21

Examensarbete i engelska för ämneslärarexamen, inriktning grundskolans årskurs 7-9 (AEN25H)

H39JK (HT21, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). Research Methods in Education (8 uppl.). New York: Routledge.
  Övrigt:Den 7:e upplagan från 2011 fungerar också.
  Bok / Antologi
 • LeCompte, M. D. (2000). Analyzing Qualitative Data. Theory Into Practice, 39(3), 146-154. DOI: 10.1207/s15430421tip3903_5
  Tidskriftsartikel
 • McKay, S. (2005). Researching second language classrooms [Elektronisk resurs]. London: Lawrence Erlbaum. Hämtad från http://tinyurl.com/w8y9al5.
  E-bok eller PDF
 • Rapley, T. (2011). Some Pragmatics of Qualitative Data Analysis. I D. Silverman (Red.), Qualitative Research (3 uppl., ss. 273-290). Los Angeles: Sage.
  Övrigt:Finns tillgänglig på Learn
  Kapitel i bok (antologi)
 • Sundqvist, P., & Sylvén, L. K. (2016). Age , Motivation , and Theories of L2 Learning. I Extramural English in Teaching and Learning: From Theory and Research to Practice ( ss. 75-111). Palgrave Macmillan. Hämtad från http://ebookcentral.proquest.com/lib/dalarna/detail.action?docID=4740920..
  Övrigt:Tillgänglig som e-bok.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Swedish Research Council. (2017). Good research practice. Hämtad från https://www.vr.se/english/analysis/reports/our-reports/2017-08-31-good-research-practice.html.
  Myndighetspublikation
 • Övrig litteratur väljs i samråd med handledaren..
  Text

Referenslitteratur

 • Graff, G. (2017). "They say / I say" : the moves that matter in academic writing (4 uppl.). New York: W.W. Norton & Company. ISBN: 978-0-393-61743-6
  Bok / Antologi
 • Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144101675
  Bok / Antologi