Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-06-08

Engelska IV, inklusive examensarbete 2 för ämneslärarexamen, gy (EN3071)

H39JG (HT21, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Diskursanalys
 • Paltridge, B. (2006). Discourse Analysis (-). London: Continuum.
  Bok / Antologi
 • Övrig litteratur om cirka 120 sidor tillkommer.
  Text
2. Examensarbete 2 för ämneslärarexamen för gymnasieskolan
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). Research Methods in Education (8 uppl.). New York: Routledge.
  Övrigt:Den 7:e upplagan från 2011 fungerar också.
  Bok / Antologi
 • McKay, S. (2005). Researching second language classrooms [Elektronisk resurs]. London: Lawrence Erlbaum. Hämtad från http://tinyurl.com/w8y9al5.
  E-bok eller PDF
 • Övrig litteratur om ca 120 sidor tillkommer.
  Text
3. Världslitteratur på engelska
 • Aboulela, L. (1999). The Translator (Valfri utgåva).
  Bok / Antologi
 • Carey, P. (2000). The True History of the Kelly Gang (Valfri utgåva).
  Bok / Antologi
 • Hulme, K. (1983). The Bone People (Valfri utgåva).
  Bok / Antologi
 • Jhabvala, R. P. (1975). Heat and Dust (Valfri utgåva).
  Bok / Antologi
 • Ondaatje, M. (1987). In the Skin of a Lion (Valfri utgåva).
  Bok / Antologi
 • Phillips, C. (2003). A Distant Shore (Valfri utgåva).
  Bok / Antologi
4. Migrationslitteratur på engelska
 • Emecheta, B. (1974). Second-Class Citizen (-). London: Heinemann.
  Övrigt:[Valfri utgåva.]
  Bok / Antologi
 • Gurnah, A. (2001). By the Sea (-). London: Bloomsbury.
  Övrigt:[Valfri utgåva.]
  Bok / Antologi
 • McCann, C. (2009). Let the Great World Spin (-). London: Bloomsbury.
  Övrigt:(Valfri utgåva/Any edition)
  Bok / Antologi
 • Ondaatje, M. (1987). In the Skin of a Lion (-). London: Secker and Warburg.
  Övrigt:[Valfri utgåva.]
  Bok / Antologi
 • Rhys, J. (1934). Voyage in the Dark (-). Harmondsworth: Penguin.
  Övrigt:[Valfri utgåva.]
  Bok / Antologi
 • Selvon, S. (1956). The Lonely Londoners (-). London: Penguin.
  Övrigt:[Valfri utgåva.]
  Bok / Antologi
 • Ett urval artiklar som finns tillgängliga på Learn.
  Text

Referenslitteratur

Delkurser

1. Diskursanalys
 • Paltridge, B., & Hyland, K. (2011). Bloomsbury Companion to Discourse Analysis (1 uppl.). London: Bloomsbury.
  Bok / Antologi
2. Examensarbete 2 för ämneslärarexamen för gymnasieskolan
3. Världslitteratur på engelska
 • Baker, J. (Red.). (1981). English Literature: Opening Up the Canon. (-). Baltimore: John Hopkins U.P..
  Bok / Antologi
 • Hogan, P. C. (2000). Colonialism and Cultural Identity: Crisis of Tradition in the Anglophone Literatures of India, Africa and the Caribbean (-). Albany: State University of New York Press..
  Bok / Antologi
 • Hogan, P. C. (2004). Empire and Poetic Voice: Cognitive and Cultural Studies of Literary Tradition and Colonialism (-). Albany: State of New York Press.
  Bok / Antologi
 • Jhabvala, R. P. (1999). Heat and Dust (-). New York: Counterpoint.
  Bok / Antologi
 • Schulzw-Engler, F. (2012). “The Commonwealth Legacy: Towards a Decentred Reading of World Literature”. Cross/readings in the post/colonial Literatures in English, vol 145, 3-14.
  Övrigt:Amsterdam: Rodopi.
  Tidskriftsartikel
 • Walder, D. (2011). Postcolonial nostalgias: writing, representation and memory (-). London: Routledge.
  Bok / Antologi
 • White, J. (Red.). (1993). Recasting the World: Writing after Colonialism (-). Baltimore: John Hopkins U.P..
  Bok / Antologi
4. Migrationslitteratur på engelska
 • Jay, P. (2010). Global Matters: The Transnational Turn in Literary Studies (-). Ithaca, NY: Cornell UP.
  Bok / Antologi
 • Papastergiadis, N. (2000). The Turbulence of Migration: Globalization, Deterritorialization and Hybridity. (-). Cambridge: Polity Press.
  Bok / Antologi
 • White, P. (Red.). (1995). Writing Across Worlds: Literature and Migration (-). London: Routledge.
  Bok / Antologi