Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-06-21

Arbetsplatsförlagd utbildning (BY2020)

H39H7 (HT21, 25%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Hansson, B., Olander, S., Landin, A., et al. (2017). Byggledning (Senaste). Lund: Studentlitteratur AB. ISBN: 9789144105734
    Bok / Antologi

Referenslitteratur

  • Hansson, B., Olander, S., Landin, A., et al. (2017). Byggledning Övningsbok (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144105697
    Bok / Antologi