Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-06-18

Engelsk språkstruktur (EN1086)

H39G8 (HT21, 25%, Dag, Distans, Falun, Omg. 2, ORD)

Referenslitteratur

  • Biber, D., Leech, G. N., & Conrad, S. (2002). Longman student grammar of spoken and written English (latest edition). Harlow: Longman. ISBN: 0582237270
    Övrigt:Note than one reference book on grammar theory will be sufficient for this course. You don't need to get both A University Grammar of English with a Swedish Perspective and Longman Student Grammar of Spoken and Written English at the same time.
    Bok / Antologi
  • Estling Vannestål, M. (2015). A university grammar of English with a Swedish perspective (Second edition). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144104997
    Övrigt:Lärarstudenter rekommenderas att använda denna titel.
    Bok / Antologi