Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-05-28

Energiteknik (EG1000)

H398L (HT21, 25%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Triguero, L., & Berg, S. A. (2016). Energiteknik med fjärrvärme (1 uppl.). Mölndal: Lärnö. ISBN: 9789198250411
    Bok / Antologi
  • Energimyndigheten. (2010). Välj rätt värmepump.
    Myndighetspublikation
  • Kompletterande kompendium samt utdrag motsvarande ca 30 sidor..
    Text