Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-06-17

Spanska I med didaktisk inriktning (GSP2FY)

H398C (HT21, 100%, Blandad, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Språkfärdighet och grammatik
 • Florby, G. & Fält, E. (1994). Grammatiskt ABC : grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier. Uppsala: Scripta.
  Bok / Antologi
 • Fält, G. (2000). Spansk grammatik för universitet och högskolor. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144014234
  Bok / Antologi
 • VV. AA.. (2011). Gramática básica del estudiante de español. Barcelona: Difusión. ISBN: 9788484437260
  Bok / Antologi
2. Fonetik och muntlig språkfärdighet
 • Nuño Álvarez, M. P. & et al. (2002). Fonética. Nivel avanzado B2. 2 uppl. Madrid: Anaya ELE. ISBN: 9788466778411
  Bok / Antologi
 • Annat material: kompendium innehållande studiematerial, filmer och digitala publikationer (250 s)./ Other material: compendium containing study material, films and digital publications (250 p).
  Text
3. Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle
 • Camacho Padilla, F., Masoliver, J. & Vidales, C. (2009). América Latina. 4 uppl. Frederiksberg: Samfundslitteratur. ISBN: 9788759312728
  Bok / Antologi
 • Quesada Marco, S. (2017). Épocas de España : curso de civilización : historia, arte y literatura. Primera edición. Madrid: Edelsa. ISBN: 9788490818053
  Bok / Antologi
 • Annat material: filmer, digitala publikationer (150 s).
  Text
4. Modern spanskspråkig litteratur
 • Albaladejo García, M. (2007). “Cómo llevar la literatura al aula de ELE: de la teoría a la práctica”. Marco ELE: Revista de Didáctica ELE, 5, ss. 1-51. Tillgänglig: http://marcoele.com/descargas/5/albaladejo-literaturaalaula.pdf [2020-08-03].
  Tidskriftsartikel
 • Etxebarria, L. (1997). Amor, curiosidad, prozac y dudas. 1997 eller senare. Barcelona: Plaza & Janés. ISBN: 84-01-41884-4
  Bok / Antologi
 • García Márquez, G. (2010). El coronel no tiene quien le escriba. 2010 eller senare. Madrid: Bibliotex. ISBN: 84-8130-258-9
  Bok / Antologi
 • Martínez de Pisón, I. (1996). Carreteras secundarias. 1996 eller senare. Barcelona: Seix Barral. ISBN: 9788432251115
  Bok / Antologi
 • Sábato, E. (1989). El túnel. 1989 eller senare. Madrid: Cátedra. ISBN: 84-376-0089-8
  Bok / Antologi
 • Allende, I. "De barro estamos hechos", Cuentos de Eva Luna (kompendium).
  Text
 • Annat material: filmer, digitala publikationer (60 s.) /Other materials: films, digital publications (60 p.)..
  Text
5. Språkdidaktik A
 • Skolverket. (2009). Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning. Tillgänglig: http://www.skolverket.se.
  Övrigt:254 s.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2011). Gy2011 Ämnesplan i moderna språk. Stockholm. Tillgänglig: http://www.skolverket.se.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2020). Gy21. Ämnesplan i moderna språk. Tillgänglig: https://www.skolverket.se [2021-06-09].
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11, reviderad 2018). Stockholm. Tillgänglig: http://www.skolverket.se.
  Övrigt:Tillgänglig på www.skolverket.se
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2001). Språkboken. Tillgänglig: http://www.skolverket.se.
  Övrigt:[valda delar]
  Myndighetspublikation
 • Tornberg, U. (2015). Språkdidaktik. 5 uppl eller senare. Malmö: Gleerups utbildning AB.
  Bok / Antologi
 • Ytterligare litteratur i form av artiklar, mm. tillkommer (cirka 100 sidor).
  Text
6. Språkdidaktik B
 • Gagnestam, E. (2005). Kultur i språkundervisning. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144037384
  Bok / Antologi
 • Hedge, T. (2000). Teaching and learning in the language classroom. Oxford: Oxford University Press. ISBN: 0194421724
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2009). Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning.. Tillgänglig: http://www.skolverket.se..
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2011). Gy2011 Ämnesplan i moderna språk. Stockholm.. Tillgänglig: https://www.skolverket.se.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2011). Lgr 11 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och Fritidshemmet. Tillgänglig: https://www.skolverket.se.
  Myndighetspublikation
 • Kompendium med språkspecifikt material (ca 80 s/p)..
  Text

Referenslitteratur

Delkurser

1. Språkfärdighet och grammatik
 • Falk, J. & m fl. (2003). Modern spansk grammatik. Stockholm: Liber. ISBN: 91-47-06988-0
  Bok / Antologi
 • Gómez Torrego, L. (2007). Gramática didáctica del español. Madrid: Ediciones SM. ISBN: 9788467515497
  Bok / Antologi
 • Matte Bon, F. (1995). Gramática comunicativa del español, tomo I y II. Madrid: Edelsa.
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. & Asociación de Academias de la Lengua Española. (2010). Nueva gramática de la lengua española. Manual. Madrid: Espasa-Calpe. ISBN: 9788467032819
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2011). Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe. ISBN: 9788467034264
  Bok / Antologi
 • (u.å.). Real Academina Española. Tillgänglig: https://dle.rae.es/ [2019-12-10].
  Webbsida
2. Fonetik och muntlig språkfärdighet
 • Asociación de Academias de la Lengua Española. (2010). Diccionario de americanismos. u.a.. Madrid: Santillana. ISBN: 9788429495508
  Bok / Antologi
 • Guitart, J. M. (2004). Sonido y sentido : teoría y práctica de la pronunciación del español con audio CD. Washington, D.C: Georgetown University Press.
  Bok / Antologi
 • Hesslin Rider, I. (red.). (2002). Norstedts Spansk-svensk / Svensk-spansk ordbok (127000 ord och fraser). Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.
  Övrigt:http://www.ord.se/oversattning/spanska/
  Bok / Antologi
 • Iribarren, M. C. (2005). Fonética y fonología españolas. Madrid: Sintesis.
  Bok / Antologi
 • Moreno Cortés, M. (2002). Didáctica de la prosodia del español : la acentuación y la entonación. Madrid: Editorial Edinumen.
  Bok / Antologi
 • Quilis, A. & Fernández, J. A. (1992). Curso de fonética y fonología españolas para estudiantes angloamericanos. 14 uppl. Madrid: Consejo superior de investigaciones científicas. ISBN: 84-00-07088-7
  Bok / Antologi
 • Quilis, A. (1997). Principios de fonología y fonética españolas. Madrid: Arco/Libros. ISBN: 978-84-7635-250-2
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española. 23 uppl. Madrid Calpe: Espasa.
  Övrigt:http://www.rae.es
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2005). Diccionario panhispánico de dudas. 2 uppl. Madrid: Santillana.
  Övrigt:http://buscon.rae.es/dpdI/
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2011). Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe.
  Bok / Antologi
3. Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle
 • Chevalier, F. (2000). América Latina. De la independencia a nuestros días. .. México, D. F: Fondo de cultura económica.
  Bok / Antologi
 • García de Cortázar, F. (2005). Atlas de historia de España. .. Barcelona: Planeta.
  Bok / Antologi
 • García de Cortázar, F. & González Vesga, J. M. (2009). Breve historia de Espana. Ed. actualizada.. Madrid: Alianza Editorial.
  Bok / Antologi
 • Hesslin Rider, I. (red.). (2002). Norstedts Spansk-svensk / Svensk-spansk ordbok (127000 ord och fraser). .. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.
  Övrigt:http://www.ord.se/oversattning/spanska/
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española. 23 uppl. Madrid: Espasa-Calpe.
  Övrigt:http://www.rae.es
  Bok / Antologi
 • Williamson, E. (2013). Historia de América Latina. 1 uppl. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
  Bok / Antologi
4. Modern spanskspråkig litteratur
 • Platas Tasende, A. M. (2004). Diccionario de términos literarios. 2004 eller senare. Madrid: Espasa Calpe. ISBN: 978-84-670-3691-6
  Bok / Antologi
 • Shaw, D. (2005). Nueva narrativa hispanoamericana. 2005 eller senare. Madrid: Cátedra. ISBN: 84-376-0278-5
  Bok / Antologi
5. Språkdidaktik A
 • Bardel, C., Falk, Y. & Lindqvist, C. (red.). (2016). Tredjespråksinlärning. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144093185
  Bok / Antologi
 • Levihn, U. & Norman, D. (2011). Variation i språkundervisning : en idébok. 3 uppl. Malmö: Epago. ISBN: 9789140674531
  Bok / Antologi
 • Lindström, G. & Pennlert, L. (2016). Undervisning i teori och praktik. senaste. Fundo Förlag AB.
  Övrigt:[utvalda delar]
  Bok / Antologi
 • Malmberg, P. (2000). I huvudet på en elev. Stockholm: Bonniers.
  Övrigt:[utvalda delar]
  Bok / Antologi
 • Vázquez, G. (2000). destreza oral : conversar, exponer, argumentar. 1 uppl. Madrid: Edelsa. ISBN: 84-7711-437-4
  Bok / Antologi
6. Språkdidaktik B