Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-06-10

Konstruktionsprojekt (GMT224)

H3982 (HT21, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Lämplig litteratur som stödjer arbetet med det aktuella problemet. Det kan vara litteratur från tidigare kurser i programmet, men det kan lika gärna vara andra, trovärdiga, källor..
    Text