Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-09-08

CAD/CAM (MT1072)

H397W (HT21, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Eriksson, N., & Karlsson, B. (2014). Verkstadshandboken (15 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147115419
    Bok / Antologi
  • Lundkvist, B. (1997). Ritteknik (7 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9147011238
    Bok / Antologi