Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-08-16

Friluftsliv och bedömning i ämnet idrott och hälsa (GIH2EN)

H396N (HT21, 25%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Andersson, S., & ., M. (2004). Skidåskådning : att leda är att lära : ledarskap, teknik, metodik, tips (1 uppl.). Stockholm: SISU idrottsböcker. ISBN: 9185138193
  Bok / Antologi
 • Backman, E. (2011). Friluftsliv, idrott och skola i förändring. I K. Sandell, J. Arnegård, & E. Backman (Red.), Friluftssport och äventyrsidrott - utmaningar för lärare, ledare och miljö i en föränderlig värld ( ss. 1-20). Lund: Studentlitteratur.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Backman, E. (2009). Vad har idrottslärare för bild av ”riktigt” friluftsliv? – ett bidrag till diskussionen om friluftsundervisning och tolkningen av kursplanens mål. Tidskrift i idrott och hälsa, (5), 1-20.
  Övrigt:Finns som PDF
  Tidskriftsartikel
 • Bäckström, Å. (2011). Inkludering och exkludering. I K. Sandell, J. Arnegård, & E. Backman (Red.), Friluftssport och äventyrsidrott - utmaningar för lärare, ledare och miljö i en föränderlig värld ( ss. 1-2). Lund: Studentlitteratur.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Carlsson, T. (2012). Skidor för barn (2 uppl.). Stockholm: SISU idrottsböcker. ISBN: 9789186323400
  Bok / Antologi
 • Dahl, L., Standal, O. F., & Moe, V. F. (2018). Norwegian teachers’ safety strategies for Friluftsliv excursions: implications for inclusive education. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 19(3), 256-268. DOI: 10.1080/14729679.2018.1525415
  Övrigt:Finns som PDF
  Tidskriftsartikel
 • Johansson, A. (2005). Utrustning och vallning i längdskidåkning (1 uppl.). Stockholm: SISU idrottsböcker. ISBN: 9185138363
  Bok / Antologi
 • Jönsson, A. (2020). Lärande bedömning (Femte upplagan). Malmö: Gleerups. ISBN: 9789151104171
  Bok / Antologi
 • Kraepelien-Strid, E. (2012). Simkunnighet är viktigt eller...?. I H. Larsson, & J. Meckbach (Red.), Idrottsdidaktiska utmaningar (2 uppl., ss. 164-175). Stockholm: Liber.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Lindberg, V., Lindström, L., & Pettersson, A. (Red.). (2013). Pedagogisk bedömning : att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap (3 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147114580
  Bok / Antologi
 • Ljung, L. (2015). Grunder i längdskidåkning : klassiskt och skejt (2 uppl.). Stockholm: SISU idrottsböcker.
  Bok / Antologi
 • Lönnquist, H., & Wallin, C. (1998). Innebandy, ishockey, och rinkbandy (Idrotteket 14). Stockholm: Gymnastik och idrottshögskolan.
  Övrigt:Finns som PDF
  Myndighetspublikation
 • Nordgren, M. (2013). Första hjälpen i terräng (4 uppl.). Östersund: Svenska liftanläggningars organisation (SLAO. ISBN: 9789163719134
  Övrigt:Finns som PDF
  Bok / Antologi
 • Sandell, K. (2011). Idrott, sport, äventyr och friluftsliv - en introduktion. I K. Sandell, J. Arnegård, & E. Backman (Red.), Friluftssport och äventyrsidrott - utmaningar för lärare, ledare och miljö i en föränderlig värld ( ss. 1-20). Lund: Studentlitteratur.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Schött, K. (2015). Studentens skrivhandbok (3 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147114085
  Bok / Antologi
 • Sjödin, C. (2016). Simlärarboken (3 uppl.). Stockholm: SISU idrottsböcker. ISBN: 9789187745911
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2019). Bedömningsstöd i idrott och hälsa i grundskolan (4-6 samt 7-9). Stockholm: Skolverket. Hämtad från https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/bedomning-i-grundskolan/bedomningsstod-i-amnen-i-grundskolan/bedomningsstod-i-idrott-och-halsa-i-grundskolan.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2011). Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och möjligheter. Stockholm: Skolverket. Hämtad från https://www.skolverket.se/publikationsserier/stodmaterial/2011/kunskapsbedomning-i-skolan---praxis-begrepp-problem-och-mojligheter.
  Myndighetspublikation
 • Svensson, D. (2014). I fäders spår? Längdskidåkningens landskap som kulturarv. RIG Kulturhistorisk tidsskrift, 96(4), 193-212.
  Övrigt:Finns som PDF
  Tidskriftsartikel
 • Thorell, C., & Wallström, M. (2005). När isen lockar : en introduktion i att åka långfärdsskridskor (1 uppl.). Stockholm: SISU idrottsböcker. ISBN: 91-85433-01-2
  Bok / Antologi
 • Tordsson, B. (2006). Perspektiv på friluftslivets pedagogik. (1 uppl.). CVU Sönderjylland: University College.
  Övrigt:Finns som PDF
  Bok / Antologi
 • Wehlin, A. (2015). Orientera i skolan : gör det enkelt, roligt och pedagogiskt (Tredje upplagan). Stockholm: SISU idrottsböcker. ISBN: 9789187745492
  Bok / Antologi
 • Öhman, M., & Öhman, J. (2011). Kroppen i friluftslivet. I K. Sandell, J. Arnegård, & E. Backman (Red.), Friluftssport och äventyrsidrott - utmaningar för lärare, ledare och miljö i en föränderlig värld (1 uppl., ss. 1-20). Lund: Studentlitteratur.
  Kapitel i bok (antologi)