Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-05-10

Installation av solcellssytem (GEG2CW)

H394J (HT21, 25%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Referenslitteratur

 • Planning and Installing Photovoltaic Systems: A Guide for Installers, Architects and Engineers, Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie, ISBN-13: 978-1849713436, [EN].
  Text
 • Solceller - Råd och regler för elinstallation - Handbok 457, Utgåva 1, Svenska elstandard, [SV].
  Text
 • IEC_62446-1_2016 Photovoltaic (PV) systems - Requirements for testing, documentation and maintenance Part 1 Grid connected systems, [EN].
  Text
 • Guideline - Assessing Fire Risks in Photovoltaic Systems and Developing Safety Concepts for Risk Minimization, TÜV, Frauenhofer and more, [EN].
  Text
 • Fler referenser ges på den sista bilden av varje föreläsning.
  Text