Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-08-03

Industriell ekonomi med kalkylering (IE1062)

H3926 (HT21, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Abrahamsson, L. (2016). Industriell ekonomi och organisering : IE (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147111831
    Bok / Antologi
  • Andersson, G. (2013). Kalkyler som beslutsunderlag (7 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144081380
    Bok / Antologi