Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-10-06

Industriell ekonomi (IE1076)

H3925 (HT21, 25%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Engwall, M., Jerbrant, A., Karlson, B., et al. (2020). Modern industriell ekonomi (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144141510
    Bok / Antologi
  • Engwall, M., Karlson, B., & Akhbari, M. (2020). Övningar till Modern industriell ekonomi (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur AB. ISBN: 9789144141503
    Bok / Antologi