Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-06-24

Historia III med didaktisk inriktning för gymnasieskolan (GHI29Y)

H38X8 (HT21, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Modernitet och kultur ca 1800-2000
 • Bergman, J., Byström, M. & Glover, N. (red.). (2011). ”Sign O´ The Times” Introduktion till populärmusik som historia. Lund: Studentlitteratur.
  Läsanvisning:186 s. i urval, av totalt 228 s.
  Bok / Antologi
 • Bjurström, E. (2005). Ungdomskultur, stil och smak. Umeå: Boréa bokförlag.
  Läsanvisning:74 s. i urval, av totalt 271 s.
  Bok / Antologi
 • Schildt, A. & Siegfried, D. (red.). (2006). Between Marx and Coca-Cola. Youth Cultures in changing European Societies 1960-1980. New York: Berghahn.
  Läsanvisning:121 s. i urval, av totalt 397 s.
  Bok / Antologi
 • Sernhede, O. (2006). Ungdom och kulturens omvandlingar. Göteborg: Daidalos.
  Läsanvisning:158 s. i urval, av totalt 295 s.
  Bok / Antologi
 • Storey, J. (2003). Inventing popular culture: from folklore to globalization. Oxford: Blackwell.
  Läsanvisning:61 s. i urval, av totalt 120 s.
  Bok / Antologi
 • Tillkommer förslag på valbar litteratur motsvarande 500–700 s. i samråd med läraren.
  Text
2. Utbildningshistoria
 • Larsson, E & Westberg, J (red.) Utbildningshistoria. En introduktion. 3 uppl. Lund. Studentlitteratur. Tillkommer förslag på valbar litteratur motsvarande 1100 s. i samråd med läraren.
  Text
3. Förintelsen: Hjältar, bödlar och åskådare
 • Edgren, H. (red.). (2013). Looking at the onlookers and bystanders. Interdisciplinary approaches to the causes and consequenses of passivity. The Living History Forum.
  Bok / Antologi
 • Gut Opdyke, I. (1999). In my hands. Memories of a holocaust rescuer. (Eller senare utgåva). New York: Anchor Books.
  Bok / Antologi
 • Haffner, S. (2002). En tysk mans historia: minnen 1914-1933. (Eller senare utgåva). Stockholm: Norstedts.
  Övrigt:Finns i svensk pocket.
  Bok / Antologi
 • Lower, W. (2014). Hitlers furier. Tyska kvinnor i förintelsens tjänst. Stockholm: Fischer & Co.
  Övrigt:Finns i svensk pocket.
  Bok / Antologi
 • Neitzel, S. & Welzer, H. (2013). Soldater. Om kamp, dödande och död. Stockholm: Brombergs.
  Läsanvisning:s. 7-71 (64 s.)
  Övrigt:Finns i svensk storpocket.
  Bok / Antologi
 • Renwick Monroe, K. (2008). “Cracking the code of genocide: the moral psychology of rescuers, bystanders and nazis during the holocaust”. Political psychology, 29, ss. s. 1. Tillgänglig: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9221.2008.00661.x/pdf.
  Övrigt:33 s. Tillgänglig på Google scholar.
  Tidskriftsartikel
 • Welzer, H. (2007). Gärningsmän. Hur helt vanliga människor blir massmördare. Göteborg: Daidalos.
  Bok / Antologi
4. Historiedidaktik III: Att undervisa i historia
 • Berg, M. (2021). Combining time and space: An organizing concept for narratives in history teaching. Acta Didactica Norden, 15(1), ss. 1-23. DOI: 10.5617/adno.7860
  Tidskriftsartikel
 • Deldén, M. (2016). "Det räcker inte att bara visa en film: Historisk spelfilm i undervisningen". I Larsson, A. (red.) Medier i historieundervisningen: Historiedidaktisk forskning i praktiken. Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier, ss. 179-195. Tillgänglig: http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1182699/FULLTEXT01.pdf.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Donnelly, D. (2014). “Using Feature Films in Teaching Historical Understanding: Research and Practice”. Agora 49, (no. 1), ss. 4-12.
  Tidskriftsartikel
 • Johansson, C. (2014). Högstadieungdomar skriver historia på bloggen: Undervisning, literacy och historiemedvetande i ett nytt medielandskap. Umeå: Umeå universitet.
  Bok / Antologi
 • Karlsson, K. & Zander, U. (red.). (2014). Historien är närvarande : historiedidaktik som teori och tillämpning. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144096384
  Läsanvisning:s. 13-90
  Bok / Antologi
 • Nygren, T. (2019). Fakta, fejk, fiktion : källkritik, ämnesdidaktik, digital kompetens. Första utgåvan. Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127823587
  Bok / Antologi
 • Parkes, R. J. (2009). “Teaching History as Historiography: Engaging Narrative Diversity in the Curriculum”. International Journal of Historical Learning, Teaching and Research 8, (2), ss. 118-132.
  Övrigt:14 s.
  Tidskriftsartikel
 • Porat, D. A. (2004). “It’s Not Written Here, but This Is What Happened: Students’ Cultural Com-prehension of Textbook Narratives on the Israeli-Arab Conflict.”. American Educational Research Journal 41, (no. 4 (December 1, 2004): 963-96), ss. 963-996.
  Övrigt:33 s.
  Tidskriftsartikel
 • Rantala, J. (2011). “Assessing Historical Empathy through Simulation - How Do Finnish Teacher Students Achieve Contextual Historical Empathy?”. Nordidactica - Journal of Hu-manities and Social Science Education, (no. 1), ss. 58-76.
  Övrigt:18 s.
  Tidskriftsartikel
 • Reisman, A. (2012). “The ‘Document-Based Lesson’: Bringing Disciplinary Inquiry into High School History Classrooms with Adolescent Struggling Readers”. Journal of Curriculum Studies 44, (no. 2), ss. 233-264.
  Övrigt:31 s.
  Tidskriftsartikel
 • Seixas, P. (1993). “Popular Film and Young People’s Understanding of the History of Native American-White Relations.”. The History Teacher 26, (no. 3 (May 1, 1993)), ss. 351-370. DOI: 10.2307/494666
  Övrigt:29 s.
  Tidskriftsartikel
 • Thorp, R. (2015). “Representation and Interpretation: Textbooks, Teachers, and Historical Culture”. IARTEM E-Journal 7, (no. 2 (September 2015)), ss. 73-99.
  Övrigt:26 s.
  Tidskriftsartikel
 • Åström Elmersjö, H. (2015). “Historical Culture and Peace Education: Some Issues for History Teaching as a Means of Conflict Resolution”. I Reynolds, R. & et al. (red.) Contesting and Constructing International Perspectives in Global Education. Rotterdam: Sense Publishers, ss. 161-172.
  Övrigt:11 s.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Lgr11 och Gy11 (ämnesplaner i historia, elektroniskt tillgängliga via www:skolverket.se).
  Text
 • Tillkommer förslag på valbar litteratur motsvarande 200 s. i samråd med läraren..
  Text

Referenslitteratur

Delkurser

1. Modernitet och kultur ca 1800-2000
2. Utbildningshistoria
3. Förintelsen: Hjältar, bödlar och åskådare
4. Historiedidaktik III: Att undervisa i historia
 • Förslag på referensläsning tillkommer vid kursstart..
  Text