Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-06-23

Historia II (GHI2CQ)

H38X4 (HT21, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Den moderna och samtida globaliseringens historia
 • Allen, R. (2011). Global economic history: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press.
  Bok / Antologi
 • Cheru, F. & Obi, C. (red.). (2010). rise of China and India in Africa : challenges, opportunities and critical interventions. 1 uppl. London: Zed. ISBN: 9781848134362
  Läsanvisning:Ett urval av sidor
  Övrigt:Fritt tillgängligt på internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:nai:diva-799
  Bok / Antologi
 • Crouch, C. (2020). Globalisering under press. 1 uppl. Göteborg: Daidalos. ISBN: 9789171735751
  Bok / Antologi
 • Hobsbawm, E. J. (. J. (1995). Age of extremes : the short twentieth century, 1914-1991. 1 uppl. London: Abacus. ISBN: 0349106711
  Bok / Antologi
 • Ett urval av artiklar och inspelade föreläsningar tillkommer. Dessa finns elektroniskt tillgängliga via LEARN. Sammanlagt omfattar delkursens litteratur ca 1200 s.
  Text
2. Alternerande temakurs
 • Nugent, P. (2012). Africa since independence : a comparative history. 2 uppl. New York, NY: Palgrave Macmillan. ISBN: 9780230272880
  Bok / Antologi
 • Därtill tillkommer ett urval av artiklar från tidskrifter (tillgängliga i digitaliserad form via Högskolan Dalarna).
  Text
3. Historievetenskaplig teori och metod
 • Florén, A., Ågren, H. & Erlandsson, S. (2018). Historiska undersökningar : grunder i historisk teori, metod och framställningssätt. Tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144123141
  Bok / Antologi
 • Kjelstadli, K. (1998). Det förflutna är inte vad det en gång var. Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Lindkvist, T. (red.). (1996). Metodövningar i historia 2. Historisk teori, metod och källkritik. Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Perlestam, M. (2001). Genusperspektiv i historia. Metodövningar. Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Kompendium med texter tillkommer.
  Text
4. Uppsats
 • Litteratur väljs i samråd med läraren.
  Text