Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-05-24

Filosofi: Filosofins historia (FI1030)

H38RA (HT21, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Nordin, S. (2013). Filosofins historia : Det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur.
    Bok / Antologi
  • Norman, R. (1998). The Moral Philosophers. 2 uppl. Oxford: Oxford University Press.
    Bok / Antologi
  • Material kan tillkomma om ca 100 s/p.
    Text