Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-09-03

Politiska system i jämförande perspektiv (SK1056)

H38AJ (HT21, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Anckar, C., Denk, T., Karvonen, L., et al. (2019). Komparativ politik : institutioner och beteende. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144129303
  Bok / Antologi
 • Bäck, H. & Larsson, T. (2015). Den svenska politiken - Strukturer, processer och resultat. 4 uppl. Liber. ISBN: 9789147114993
  Bok / Antologi
 • Denk, T. & Anckar, C. (red.). (2018). Komparativ politik : tio politiska system. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144120751
  Bok / Antologi
 • Ekman, J., Linde, J. & Sedelius, T. (2014). Demokratiseringsprocesser : nya perspektiv och utmaningar. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144088952
  Bok / Antologi