Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-08-11

Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II (GVÅ25T)

H36N6 (HT20, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

 • Andersson, I., Molin, B., & Therborn, M. (2016). Träna läkemedelsberäkning (5 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147112906
  Bok / Antologi
 • Beck-Friis, B., & Strang, P. (Red.). (2012). Palliativ medicin och vård (4 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147105380
  Bok / Antologi
 • Benzein, E., Hagberg, M., & Saveman, B. (Red.). (2017). Att möta familjer inom vård och omsorg (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144115870
  Bok / Antologi
 • Fossum, B. (Red.). (2019). Kommunikation: samtal och bemötande i vården (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144120522
  Bok / Antologi
 • Graaf, T. E. O., Florin, J., & Sjöberg, A. (2017). Planering och dokumentation av vård och omsorg av äldre (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147106646
  Bok / Antologi
 • Leksell, J., & Lepp, M. (Red.). (2019). Sjuksköterskans kärnkompetenser (2 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147128020
  Bok / Antologi
 • Regionala Cancercentrum i Samverkan. (2016). Palliativ vård i livets slutskede. Nationellt vårdprogram. Hämtad från https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/vardprogram/natvp_palliativvard_vers.2.1_dec2016.pdf.
  Myndighetspublikation
 • Ternestedt, B., Henoch, I., Österlind, J., et al. (2017). De 6 S:n: en modell för personcentrerad palliativ vård (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144116044
  Bok / Antologi

Referenslitteratur

 • Brodtkorb, K., Hylen Ranhoff, A., & Kirkevold, M. (Red.). (2018). Geriatrisk omvårdnad: god omsorg och vård till den äldre (2 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147112999
  Bok / Antologi
 • Edberg, A., & Wijk, H. (Red.). (2019). Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144123165
  Läsanvisning:Kapitel 2, 9, 10, 11, 26
  Bok / Antologi
 • Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red.). (2019). Omvårdnadens grunder - Ansvar och utveckling (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144123172
  Läsanvisning:2, 3, 4, 5, 6, 13, 15, 18
  Bok / Antologi
 • Ericson, E., & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar : patofysiologi, omvårdnad, behandling (4 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144070087
  Bok / Antologi
 • Friberg, F., & Öhlén, J. (Red.). (2019). Omvårdnadens grunder (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144123189
  Läsanvisning:2, 3, 8, 11, 13, 22
  Bok / Antologi
 • Heise Löwgren, C. (Red.). (2020). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården (51 uppl.). Johanneshov: TPB. ISBN: 9789147138289
  Bok / Antologi
 • Lundeberg, T., & Norrbrink, C. (Red.). (2014). Om smärta : ett fysiologiskt perspektiv (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144089706
  Bok / Antologi
 • Myndighetspublikation
 • Sundelöf, J. (2018). Palliationspraktikan Del 1 [Elektronisk resurs]. Riga: Dardedze Holografija. Hämtad från https://palliationsakademin.se/wp-content/uploads/2017/02/Palliationspraktikan_del1.pdf.
  E-bok eller PDF
 • Sundelöf, J., & Thunberg, K. (2017). Palliationspraktikan Del 2 [Elektronisk resurs]. Riga: Dardedze Holografija. Hämtad från https://palliationsakademin.se/wp-content/uploads/2017/02/Palliationspraktikan_del2.pdf.
  E-bok eller PDF