Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-09-09

Svenska som andraspråk III - examensarbete för kandidatexamen (SS2007)

H36JG (HT20, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Denscombe, M. (2018). Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (Fjärde upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144122885
    Bok / Antologi
  • Lindstedt, I. (2019). Forskningens hantverk (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144130019
    Bok / Antologi