Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-05-25

Nybörjarsvenska för internationella studenter II (SS1061)

H36HU (HT20, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 2, ORD)

Litteratur

  • Rehnqvist, G. (2016). Svenska för utländska studenter (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144109480
    Läsanvisning:Kapitel 9-16
    Bok / Antologi