Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-05-25

Nybörjarsvenska för internationella studenter I (SS1060)

H36HQ (HT20, 50%, Dag, Normal, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

  • Rehnqvist, G. (2016). Svenska för utländska studenter (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144109480
    Läsanvisning:Kapitel 1-8
    Bok / Antologi