Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-08-21

Interaktion och lärande i flerspråkiga sammanhang (SS1057)

H36HG (HT20, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Boyd, S., & Bredänge, G. (2013). "Attityder till brytning – exemplet utländska lärare i svenska skolor". I I. Lindberg, & K. Hyltenstam (Red.), Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle ( ss. 437-458). Lund: Studentlitteratur.
  Övrigt:21 s.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Cazden, C. (2001). Classroom discourse: The language of teaching and learning Portsmouth, N H: Heineman.
  Bok / Antologi
 • Fraurud, K., & Bivojet, E. (2013). "Rinkebysvenska och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige". I K. Hyltenstam, & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle ( ss. 369-396). Lund: Studentlitteratur.
  Övrigt:27 s.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Genesee, F., & Upshur, J. A. (1996). Classroom-based Evaluation in Second Language Education Cambridge: Cambridge University Press.
  Bok / Antologi
 • Jonsson, R. (2013). "Inget tjafs och inget bråk – om skötsam svenskhet och ordningsstörande förortsslang". I K. Hyltenstam, & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle ( ss. 397-414). Lund: Studentlitteratur.
  Läsanvisning:17 s
  Kapitel i bok (antologi)
 • Lindberg, I. (2005). Språka samman: om samtal och samarbete i språkundervisning Stockholm: Natur och Kultur.
  Bok / Antologi
 • Lindberg, I. (2013). "Samtal och interaktion i andraspråksforskning". I I. Lindberg, & K. Hyltenstam (Red.), Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle ( ss. 481-518). Lund: Studentlitteratur.
  Läsanvisning:37 s
  Kapitel i bok (antologi)
 • Normann Jørgensen, J. (2013). "Kodeskift i interaktionelt perspektiv". I I. Lindberg, & K. Hyltenstam (Red.), Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle ( ss. 415-436). Lund: Studentlitteratur.
  Läsanvisning:21 s
  Kapitel i bok (antologi)
 • Rosén, J., & Wedin, Å. (2015). Klassrumsinteraktion och flerspråkighet: ett kritiskt perspektiv (1 uppl.). Stockholm: Liber.
  Bok / Antologi
 • Sahlström, F. (2008). Från lärare till elever, från undervisning till lärande: utvecklingslinjer i svensk, nordisk och internationell klassrumsforskning ((Elektronisk resurs)). Stockholm: Vetenskapsrådet.
  Bok / Antologi
 • Annat material högst 100 s.
  Text
 • Forskningsartiklar (en av följande forskningsartiklar, Cromdahl (2013) läses av samtliga)..
  Text
 • Cekaite, A., & Björk-Willén, P. (2012). Peer group interactions in multilingual educational settings: Co-constructing social order and norms for language use. International Journal of Bilingualism, 17(2), 174-188. DOI: 10.1177/1367006912441417
  Tidskriftsartikel
 • Cekaite, A., & Evaldsson, A. (2008). Staging Linguistic Identities and Negotiating Monolingual Norms in Multiethnic School Settings. International Journal of Multilingualism, 5(3), 177-196. DOI: 10.1080/14790710802387588
  Tidskriftsartikel
 • Cromdal, J. (2013). Special Issue: Bilingual and Second-Language Interaction. International Journal of Bilingualism, 17(2), s. 1.
  Övrigt:Elektronisk resurs.
  Tidskriftsartikel
 • Lehti-Eklund, H. (2012). Code-switching to first language in repair – A resource for students’ problem solving in a foreign language classroom. International Journal of Bilingualism, 17(2), 132-152. DOI: 10.1177/1367006912441416
  Tidskriftsartikel
 • Osvaldsson, K., Persson-Thunqvist, D., & Cromdal, J. (2012). Comprehension checks, clarifications, and corrections in an emergency call with a nonnative speaker of Swedish. International Journal of Bilingualism, 17(2), 205-220. DOI: 10.1177/1367006912441420
  Tidskriftsartikel
 • Slotte-Lüttge, A., Pörn, M., & Sahlström, F. (2012). Learning how to be atähti: A case study of language development in everyday situations of a 7-year-old multilingual Finnish child. International Journal of Bilingualism, 17(2), 153-173. DOI: 10.1177/1367006912441418
  Tidskriftsartikel

Referenslitteratur

 • Hutchby, I., & Wooffitt, R. (1998). Conversation analysis: principles, practices and applications Oxford: Polity.
  Bok / Antologi
 • Norrby, C. (2014). Samtalsanalys: så gör vi när vi pratar med varandra (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi