Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-10-05

Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv II (SS1056)

H36HE (HT20, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

 • Derwing, T. M., & Munro, M. J. (2005). Second Language Accent and Pronuncation Teaching: A Research-Based Approach. TESOL Quarterly, 39(3), 379-397.
  Läsanvisning:18 s
  Tidskriftsartikel
 • Ekberg, L. (2013). Grammatik och lexikon i svenska som andraspråk på nästan infödd nivå. I K. Hyltenstam, & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle ( ss. 259-279). Lund: Studentlitteratur.
  Läsanvisning:20 s
  Kapitel i bok (antologi)
 • Enström, I. (2010). Ordens värld. Svenska ord: struktur och inlärning Stockholm: Hallgren & Fallgren.
  Bok / Antologi
 • Enström, I. (2013). Ordförråd och ordinlärning: med särskilt fokus på avancerade inlärare. I K. Hyltenstam, & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle ( ss. 169-195). Lund: Studentlitteratur.
  Läsanvisning:26 s
  Kapitel i bok (antologi)
 • Flymann Mattsson, A., & Håkansson, G. (2010). Bedömning av svenska som andraspråk: en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Ganuza, N. (2008). "Ordföljdsvariation som språklig strategi bland ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer". Nordand, (2), 57-81.
  Övrigt:24 s. Scannad med tillstånd och ligger i kursrummet.
  Tidskriftsartikel
 • Håkansson, G. (2013). "Utveckling och variation: en tillämpning av processbarhetsteorin på svenskt inlärarspråk". I K. Hyltenstam, & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle ( ss. 151-167). Lund: Studentlitteratur.
  Övrigt:16 s.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Kjellin, O. (2002). Uttalet, språket och hjärnan: teori och metodik för språkundervisningen Stockholm: Hallgren & Fallgren.
  Bok / Antologi
 • Källström, R. (1992). "Hennes nyai bilarihennes. Om kongruens i svenska som andra språk". I G. Widmark (Red.), Svenska i harmoni: fyra uppsatser om kongruens ( ss. 31-59). Uppsala: Hallgren & Fallgren.
  Läsanvisning:28 s
  Övrigt:(Scannad med tillstånd och ligger på Fronter)
  Kapitel i bok (antologi)
 • Philipsson, A. (2013). "Svenskans morfologi och syntax i ett andraspråksperspektiv". I K. Hyltenstam, & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle ( ss. 121-150). Lund: Studentlitteratur.
  Läsanvisning:29 s
  Kapitel i bok (antologi)
 • Prentice, J., & Sköldberg, E. (2013). "Flerordsenheter: ur ett andraspråksperspektiv". I Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle ( ss. 197-220). Lund: Studentlitteratur.
  Övrigt:23 s.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Annat material om högst 100 s distribueras i kursrummet.
  Text

Referenslitteratur

 • Garlén, C. (1988). Svenskans fonologi Lund: Studentlitteratur.
  Övrigt:Hämtas från http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/laroplaner-kursplaner-amnesplaner eller se i Fronter/Kursmaterial.
  Bok / Antologi
 • Viberg, Å., Ballardini, K., & Stjärnlöf, S. (1986). Mål: Svensk grammatik på svenska Stockholm: Natur och Kultur.
  Övrigt:Boken finns på flera språk.
  Bok / Antologi
 • Viberg, Å., Ballardini, K., & Stjärnlöf, S. (1991). Swedish: Essentials of Grammar Chicago: Passport Books.
  Bok / Antologi
 • Kursplaner i svenska som andraspråk. Hämtas från: http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/laroplaner-kursplaner-amnesplaner eller se i mappen Kursmaterial i kursrummet.
  Text