Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-06-24

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning inom vuxenutbildningen (GSS2FT)

H36FG (HT20, 25%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, U)

Litteratur

 • Ahlgren, K. (2016). "Språket-en biljett till frihet"-narrativ identitet i en migrationskontext.. Nordand, 11(2), 143-173.
  Tidskriftsartikel
 • Andersson, P., & Fejes, A. (2014). Svensk forskning om validering av vuxnas lärande- trender och tendenser. Pedagogisk Forskning i Sverige, 19(4-5), 324-344.
  Tidskriftsartikel
 • Bursell, M. (2015). Inkludering och exkludering på den svenska arbetsmarknaden.. I M. Darvishpour, & C. Westin (Red.), Migration och etnicitet. Perspektiv på ett mångkulturellt Sverige. ( ss. 279-301). Lund: Studentlitteratur.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Eastmond, M., & Åkesson, L. (Red.). (2007). Globala familjer : transnationell migration och släktskap (1 uppl.). Hedemora: Gidlund. ISBN: 9789178447435
  Bok / Antologi
 • Hajer, M., & Meestringa, T. (2014). Språkinriktad undervisning : en handbok (2 uppl.). Stockholm: Hallgren & Fallgren. ISBN: 9789173828697
  Bok / Antologi
 • Hyltenstam, K., & Lindberg, I. (Red.). (2013). Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144070650
  Bok / Antologi
 • Kindenberg, B. (Red.). (2016). Flerspråkighet som resurs : symposium 2015 (Första upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147122073
  Bok / Antologi
 • Lindberg, I., & Sandwall, K. (2012). Undervisning av vuxna andraspråksinlärare. I Flerspråkighet: en forskningsöversikt ( ss. 368-407). Stockholm: Vetenskapsrådet.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Norlund Shaswar, A., & Edlund, L. (2012). Skriftpraktiker i gränslandet mellan hem och SFI-klassrum. I D. Andersson, & L. Edlund (Red.), Språkets gränser- och verklighetens: Perspektiv på begreppet gräns ( ss. 157-166). Umeå: Umeå universitet.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Rosén, J., & Bagga-Gupta, S. (2015). Prata svenska, vi är i Sverige! [Talk Swedish, we are in Sweden!]: A study of practiced language policy in adult language learning. Linguistics and Education, 31, 59-73. DOI: 10.1016/j.linged.2015.05.003
  Tidskriftsartikel
 • Stier, J., & Sandström, M. (2009). Interkulturellt samspel i skolan (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144055930
  Bok / Antologi
 • Wedin, Å., Rosén, J., & Hennius, S. (2018). Transspråkande multimodalitet i grundläggande skriftspråksundervisning inom sfi.. Pedagogisk Forskning i Sverige, 15-38.
  Tidskriftsartikel
 • 100 sidor kan tillkomma.
  Text