Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-06-24

Introduktion till programmering i textbaserad miljö (GMD2FA)

H36F5 (HT20, 25%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, U)

Litteratur

  • Helenius, O., Misfeldt, M., Rolandsson, L., et al. (2018). Om programmering i matematikundervisning.
    Myndighetspublikation
  • Kjällander, S., Åkerfeldt, A., & Petersen, P. (2016). Översikt avseende forskning och erfarenheter kring programmering i förskola och grundskola.
    Myndighetspublikation
  • Mannila, L. (2017). Att undervisa i programmering i skolan : varför, vad och hur? (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144114163
    Bok / Antologi