Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-06-23

Examensarbete i idrott och hälsa för ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan (AIH24T)

H36D7 (HT20, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Backman, E., & Larsson, H. (2014). What should a physical education teacher know? An analysis of learning outcomes for future physical education teachers in Sweden. Physical Education and Sport Pedagogy, 21(2), 185-200. DOI: 10.1080/17408989.2014.946007
  Tidskriftsartikel
 • Engström, L. (2008). Who is physically active? Cultural capital and sports participation from adolescence to middle age—a 38-year follow-up study. Physical Education & Sport Pedagogy, 13(4), 319-343. DOI: 10.1080/17408980802400510
  Tidskriftsartikel
 • Ennis, C. D. (Red.). (2018). Routledge handbook of physical education pedagogies London: Routledge. ISBN: 9781138368019
  Läsanvisning:Valda kapitel
  Bok / Antologi
 • Evans, J., & Penney, D. (2008). Levels on the playing field: the social construction of physical ‘ability’ in the physical education curriculum. Physical Education & Sport Pedagogy, 13(1), 31-47. DOI: 10.1080/17408980701345576
  Tidskriftsartikel
 • Gratton, C., & Jones, I. (2014). Research Methods for Sports Studies [Elektronisk resurs]. Taylor and Frances.
  E-bok eller PDF
 • Myndighetspublikation
 • Iserbyt, P., Ward, P., & Li, W. (2015). Effects of improved content knowledge on pedagogical content knowledge and student performance in physical education. Physical Education and Sport Pedagogy, 22(1), 71-88. DOI: 10.1080/17408989.2015.1095868
  Tidskriftsartikel
 • Larsson, H., & Karlefors, I. (2015). Physical education cultures in Sweden: fitness, sports, dancing … learning?. Sport, Education and Society, 20(5), 573-587. DOI: 10.1080/13573322.2014.979143
  Tidskriftsartikel
 • Mattsson, T. (2016). Expressiva dansuppdrag : utmanande läruppgifter i ämnet idrott och hälsa (Första upplagan). Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org. ISBN: 9789185645237
  Bok / Antologi
 • Nyberg, G. (2018). Att urskilja och erfara sitt sätt att springa – kan elever lära sig det i idrott och hälsa?. Forskning om undervisning och lärande, 16(1), 43-63.
  Tidskriftsartikel
 • Smith, W. (2012). Changing the logic of practice: (re)drawing boundaries, (re)defining fields. Physical Education & Sport Pedagogy, 17(3), 251-262. DOI: 10.1080/17408989.2012.690382
  Tidskriftsartikel
 • Smith, B. (. M., & Sparkes, A. C. (Red.). (2019). Routledge handbook of qualitative research in sport and exercise London: Routledge.
  Bok / Antologi
 • Teng, G. (2013). Uppdrag samspel - en studie om elevers samspelskunnande i bollspel i ämnet idrott och hälsa. (Licentiatavhandling, Göteborgs universitet, Göteborg, Inst för kost- och idrottsvetenskap 5).
  Läsanvisning:Intervention, Metodkapitlet
  Avhandling
 • Öhman, M. (2016). Losing touch – Teachers’ self-regulation in physical education. European Physical Education Review, 23(3), 297-310. DOI: 10.1177/1356336x15622159
  Tidskriftsartikel
 • Övrig litteratur väljs i samråd med handledare.
  Text