Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-04-01

Smärta i den kliniska vardagen (AMC243)

H36B3 (HT20, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Näslund, J. (2018). Muskuloskeletal smärta (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144095370
  Bok / Antologi
 • Lundeberg, T., & Norrbrink, C. (Red.). (2014). Om smärta : ett fysiologiskt perspektiv (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144089706
  Bok / Antologi
 • Greenhalgh, T. (2012). Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter : grunden för en evidensbaserad vård (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144072715
  Bok / Antologi
 • Carter, R. E., & Lubinsky, J. (2016). Rehabilitation research : principles and applications (Fifth edition). St. Louis, Missouri: Elsevier. ISBN: 9781455759798
  Bok / Antologi

Referenslitteratur

 • Borg, J. (Red.). (2015). Rehabiliteringsmedicin : [teori och praktik] (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144101965
  Bok / Antologi
 • Kosek, E., Lampa, J., & Nisell, R. (Red.). (2019). Smärta och inflammation : vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144122731
  Bok / Antologi
 • Linton, S. J. (2013). Att förstå patienter med smärta (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144076171
  Bok / Antologi
 • Heijne, A., & Rasmussen Barr, E. (Red.). (2018). Idrottsskada : från prevention till säker återgång till idrott (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144103600
  Bok / Antologi