Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-06-12

Introduktion till hållbar utveckling inom maskinteknik (GMT2CU)

H365T (HT20, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Följande bok lånas ut under kursen: Gulliksson, H., Holmgren, U., (2018). Hållbar Utveckling Teknik, Samhälle, Livskvalitet. Lund: Studentlitteratur. Dessutom ingår utdelade artiklar och artiklar som studenten söker själv.
    Text