Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-08-11

Personcentrerad vård inom olika vårdsammanhang (VÅ2025)

H364B (HT20, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Almerud Österberg, S., & Nordgren, L. (Red.). (2012). Akut vård ur ett patientperspektiv (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144071008
  Läsanvisning:Senaste upplagan
  Bok / Antologi
 • Almås, H., Grønseth, R., & Stubberud, D. (Red.). (2020). Klinisk omvårdnad (3 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147113590
  Bok / Antologi
 • Backman, A., & Edvardsson, D. (Red.). (2020). Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144090986
  Bok / Antologi
 • Brodtkorb, K., Kirkevold, M., & Ranhoff, A. H. (Red.). (2018). Geriatrisk omvårdnad : god omsorg och vård till den äldre (Andra upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147112999
  Bok / Antologi
 • Bökberg, C. (Red.). (2013). Omvårdnad i primärvården (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144076881
  Bok / Antologi
 • Edberg, A. (Red.). (2011). Att möta personer med demens (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur AB. ISBN: 9789144072326
  Bok / Antologi
 • Edberg, A., Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red.). (2019). Omvårdnadens grunder (Tredje upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144123172
  Bok / Antologi
 • Edberg, A., & Wijk, H. (Red.). (2019). Omvårdnadens grunder (Tredje upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144123165
  Bok / Antologi
 • Edberg, A., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L., Wijk, H., & Öhlén, J. (Red.). (2019). Omvårdnadens grunder - paket - (bok + digital produkt) (3 uppl.). Studentlitteratur AB. ISBN: 9789144123196
  Bok / Antologi
 • Edvardsson, D., Winblad, B., & Sandman, P. (2008). Person-centred care of people with severe Alzheimer's disease: current status and ways forward. The Lancet Neurology, 7(4), 362-367. DOI: 10.1016/s1474-4422(08)70063-2
  Tidskriftsartikel
 • Ehnfors, M., Ehrenberg, A., & Thorell-Ekstrand, I. (2013). Nya VIPS-boken : välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144089287
  Bok / Antologi
 • Friberg, F., & Öhlén, J. (Red.). (2019). Omvårdnadens grunder (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144123189
  Bok / Antologi
 • Hallström, I., & Lindberg, T. (Red.). (2015). Pediatrisk omvårdnad (2 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147115099
  Bok / Antologi
 • Herdman, T. H., & Kamitsuru, S. (Red.). (2019). Omvårdnadsdiagnoser : definitioner och klassifikation 2018-2020 (Fjärde upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144125244
  Bok / Antologi
 • KITWOOD, T. (1997). The experience of dementia. Aging & Mental Health, 1(1), 13-22. DOI: 10.1080/13607869757344
  Tidskriftsartikel
 • Larsson, M., & Rundgren, Å. (2010). Geriatriska sjukdomar (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144055107
  Bok / Antologi
 • Leksell, J., & Lepp, M. (Red.). (2019). Sjuksköterskans kärnkompetenser (Andra upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147128020
  Bok / Antologi
 • Sandman, L., & Kjellström, S. (2018). Etikboken : etik för vårdande yrken (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144120539
  Bok / Antologi
 • Wikström, J. (2018). Akutsjukvård : omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada (Tredje upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144115771
  Bok / Antologi
 • Willman, A. (2016). Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet (4 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144109022
  Bok / Antologi
 • (2020). Författningshandbok : för personal inom hälso- och sjukvården (Femtioförsta upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147138289
  Bok / Antologi
 • (u.å.). GPCC Centrum för personcentrerad vård.. Hämtad 2020-06-04 från https://gpcc.gu.se/.
  Webbsida
 • (u.å.). Svenska HLR-rådet. Livräddande första hjälp till barn.. Hämtad 2020-06-04 från https://www.hlr.nu/forsta-hjalpen/.
  Webbsida
 • (u.å.). Vårdhandboken. Hämtad 2020-06-04 från https://www.vardhandboken.se/.
  Webbsida