Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-06-02

Envariabelanalys (GMA25V)

H35XH (HT20, 25%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Månsson, J., & Nordbeck, P. (2011). Endimensionell analys (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144056104
    Bok / Antologi
  • (2011). Övningar i endimensionell analys (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144075020
    Bok / Antologi