Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-08-05

Ekonomi- och verksamhetsstyrning för personalvetare (GPA2CM)

H35XC (HT20, 100%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 2, ORD)

Litteratur

  • Almqvist, R. M., Graaf, J., Jannesson, E., et al. (2018). Boken om ekonomistyrning (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144121802
    Övrigt:Litteraturen ska vara av senaste upplaga
    Bok / Antologi
  • Almqvist, R. M., Graaf, J., & Parment, A. (2018). Boken om ekonomistyrning (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144121819
    Läsanvisning:Övningsbok
    Bok / Antologi