Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-08-05

Projektmetodik (GBY292)

H35VU (HT20, 25%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144097329
    Bok / Antologi
  • Jansson, T. & Ljung, L. (2017). Individer, grupper och ledarskap i projekt. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144119588
    Bok / Antologi