Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-10-13

Portugisiska: Vetenskaplig specialisering och fördjupning (PR2006)

H35PN (HT20, 50%, Blandad, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Kurslitteraturen sammanställs i samråd med handledaren.
    Text